TJÄNSTER

BRANDSÄK verkar som spindeln i nätet mellan olika säkerhetskonsulter i branschen så som inspektörer, säkerhetshandläggare, polis, kriminaltekniker m.m.

Läs om våra tjänster

UTBILDNINGAR

Vi kan erbjuda flertalet grundläggande utbildningar som vi – eftersom inget företag är det andra likt – anpassar efter varje kunds behov.

Våra utbildning

PRODUKTER

Vi erbjuder ett koncept med en helhet, där produkterna speglar våra kunders behov. Alla produkter är godkända och säljs också via försäkringsbolagen.

Till produkter
Om företaget

Brandskydd & säkerhet

BRANDSÄK arbetar med att hjälpa alla, såväl företagare som privatpersoner med att öka brandskydd- och säkerhetsnivå på arbetsplatsen och i privatboenden. Genom vårt arbete har BRANDSÄK en stor plattform av kringliggande säkerhetskonsulter i branschen, vilket också ger våra uppdragsgivare en kontaktyta och samordning av högsta resultat. Välkommen till en säkrare arbetsplats med BRANDSÄK!

BRANDSÄK verkar som spindeln i nätet mellan olika säkerhetskonsulter i branschen så som säkerhetshandläggare, inspektörer, polis, kriminaltekniker och utbildare i branschen.

Tillsammans besitter alla vi en mycket solid bas av utbildning, erfarenhet och kunskap inom olika relevanta områden, inom vilka vi är lojalt knutna till varandra i ett långsiktigt samarbete gällande förebyggande av säkerhet eller via efterarbete som utredningar.

Brandsäk har funnits sedan 2003 och drivs av Stig Gyllsten, som tidigare arbetat inom polisens kriminalavdelningar i över 20 år.

TJÄNSTER

Brandskyddsdokumentation

Upprättande av brandskyddsdokumentation enligt Lagen Om Skydd mot olyckor. Implementering och utbildning samt upprättande av rutiner för denna inom verksamheten

Kontroll & redogörelse

Intern brandskyddskontroll/redogörelse över brandskydd, med avsikt att tillse att de bestämmelser gällande brandskydd, som är upprättade enligt författningar och regler, följs vid samtliga enheter

Brandtätning

Vi har systemet som klarar alla dina brandtätningsbehov. BrandSäk SG Consulting är certifierat brandtätningsföretag. Vi utför besiktningar/kontroller av brandcellsväggar etc. samt kan åtgärda ev. brister.

Dokumentation

Upprättande av dokumentation enligt Boverkets Bygg Regler inför ny- om- eller tillbyggnad där brandskyddsdokumentation krävs samt beräkningar och dimensioneringar

Brandmateriel

Tillsyn och revision. Allmän tillsyn av funktion och årlig revision. Upprättande av utrymningsplaner samt instruktioner. Upprättande och revision av utrymningsplaner.

Tillsynsverksamhet

Förebyggande tillsynsverksamhet avseende brandskydd (brandrisker mm)

Utrymningsvägar + Skyltar

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de anställda bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Alla arbetstagare ska veta vad man ska göra vid en nödsituation, om det till exempel börjar brinna eller om gas läcker ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld eller översvämningar m.m. Det är därför viktigt att utrymningsvägarna är dokumenterade och tydligt uppsatta med hjälp av tydliga skyltar och fria från belamring.

Anpassat efter varje kunds behov

Utbildning

Vi kan erbjuda flertalet grundläggande utbildningar som vi – eftersom inget företag är det andra likt – anpassar efter varje kunds behov.

Brandutbildning

Brandutbildning med huvudavsikt att förebygga tillbud, samt att åtgärda eventuella misslyckanden. Teori innehållande brandkunskap, brands uppkomst och brandtriangeln. Praktik med aktiv övning, handhavande av brandmaterial samt släckning av brand. Efter överenskommelse kan teori och praktikavsnitt genomföras vid olika tillfällen/dagar.

Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar och föreläsningar inom skydd och säkerhet. Kontakta oss för Ditt eget behov. Objektsanpassning av utbildningarna till beställande företags/enhets egen riskmiljö kan genomföras efter överenskommelse.

All brandutbildning genomförs enligt fastställda normer och regler för brand- och hetarbetesutbildningar. De instruktörer som medverkar vid utbildningarna är av SBF samt HLR Rådet certifierade för genomförande av utbildningar

Ett koncept med en helhet

Produkter

Vi erbjuder ett koncept med en helhet, där produkterna speglar våra kunders behov. Alla produkter är naturligtvis godkända och säljs också via försäkringsbolagen.

  • Skumsläckare
  • Pulversläckare
  • Kolsyresläckare
  • Brandvarnare

Detta är bara ett axplock av våra produkter. Besök vår shop för att se hela vårt utbud. 

Kontakta oss

Vill du att vi kontaktar dig i stället? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan