BRANDIMPREGNERINGSMEDEL K 25L

7,969kr

BSM EXFIRE-K
Med EXFIRE-K kan trä, papper, kartong, säck- och juteväv, obehandlad tältväv, löv, mossa, halm, torkade blommor,
gräs mm. mm. impregneras under förutsättning att materialet absorberar vätskan.
EXFIRE-K är en färglös vätska som appliceras på materialet som skall skyddas.
När vätskan har trängt in och torkat lämnar den brandskyddande ämnen i fibrerna.
Material som impregneras med EXFIRE-K, har en mycket god motståndskraft mot brandspridning i första skedet.
Enkelt att använda
Materialet som skall skyddas sprayas, penslas eller doppas. Det är mycket enkelt att impregnera med EXFIRE-K.
Även ovana personer kan impregnera med fullgott resultat. Impregneringen är åldersbeständig
så länge man ej tvättar eller nöter bort den. Lättare avtorkning försämrar inte behandlingen.
Efter tvätt eller kraftigt slitage återupprepas behandlingen. Låt helst materialet självtorka.
Ej giftigt eller hälsovådligt
Våra flamskyddsmedel innehåller inga bromerande eller klorerande ämnen.
De är giftfria och miljöanpassade med neutralt PH-värde samt
biologiskt nedbrytbara.
Säljes i 5 alt.25l dunk

Brandsäk är med i tidningen Tema Hem & Bostad, läs artikeln under Dokument här till höger, eller direkt på deras hemsida.