DELTRONIC 2201 GASLARM

500kr

Ger larm vid en gaskoncentration av mellan 5-20% under lägsta explosionspunkt

Testknapp för enkel funktionskontroll dessutom självtest varje minut

Grön lampa (LED) indikerar ansluten strömförsörjning

Röd lampa (LED) blinkar varje minut och indikerar normaldrift

Vid larm blinkar Röd lampa (LED) kontinuerligt och kraftig larmsignal ljuder (85db vid 3 meter)

Enkel installation direkt till 12VDC, eller 220 VAC via medföljande batterieliminator med 3 meter anslutningskabel

Strömförbrukning i viloläge 80mA, och vid larm 110mA (12VDC)

Category: