DELTRONIC CO7BD

450kr

Koloxidvarnare CO7BD
  • Reagerar snabbt och pålitligt för farlig koloxid (Kolos)
  • Koloxid, gasen som man inte ser eller känner, men som dödar
  • Mycket giftig för både människor och djur
  • Kan bildas vid ofullständig förbränning av organiska material,
    t.ex. gasolvärmare, läckande avgasrör eller röken från pyrande
    bränder
  • För användning i bostäder, husvagnar etc.
  • Enkel installation, test och användning
Category: