FLAMSKYDDSMEDEL EX 5L

1,600kr

Flamskyddsmedel Exfire
Med Exfire kan praktiskt taget alla textilier och porösa material flamskyddas under förutsättning att materialet absorberar vätskan. Exfire är en färglös vätska som appliceras på materialet som skall skyddas. När vätskan har trängt in och torkat lämnar den brandskyddande ämnen i fibrerna.
Material som har impregnerats med Exfire har mycket god motståndskraft mot brand. De kan inte antändas med vare sig öppen eld eller värme.
Tidigare kända problem i samband med brandimpregnering av textilier är eliminerade med Exfire. Tygerna bibehåller sin färg och fibrerna sin mjukhet och spänst.
Enkelt att använda
Materialet som skall skyddas sprayas eller doppas. Det är mycket enkelt att flamskydda. Även ovana personer kan flamskydda med fullgott resultat. Normalt används en vanlig sprayflaska. Impregneringen är åldersbeständig så länge man ej tvättar eller nöter bort den. Lättare avtorkning försämrar inte behandlingen. Efter tvätt eller kraftigt slitage återupprepas behandlingen.
Låt materialet självtorka. Påskynda ej med hjälp av värmefläkt, torktumlare etc.
Ej giftigt eller hälsovådligt
Våra flamskyddsmedel innehåller inga bromerande eller klorerande ämnen.
De är giftfria och miljöanpassade med neutralt PH-värde samt
biologiskt nedbrytbara.
Säljes i 5l alt. 25l dunk

Brandsäk är med i tidningen Tema Hem & Bostad, läs artikeln under Dokument här till höger, eller direkt på deras hemsida.

Category: