PULVERSLÄCKARE 2KG TOTAL

428kr

Pulversläckareapparater är fyllda med pulver, ett släckmedel som drivs ut med hjälp av gastryck. Med pulversläckare släcks brand i fibrösa material (A) som papper, trä och tyg, i brandfarliga vätskor (B) som bensin, lösningsmedel och olja, samt vid gasbränder (C).

Släckaren kan användas mot brand i elektriskt strömförande utrustning. Är frosttålig.

Rekommendationer: för hem/villa minst 6 kg brandsläckare, lägsta norm: 43A233B.
För bilar, husvagnar och fritidsbåtar, minst 2 kg pulverbrandsläckare

 

Släckmedel: ABC pulver
Typ: Totalit 70
Effektklass: 13A 89B C
Mängd: 2 kg
Vikt fylld: 3,6 kg
Höjd: 350 mm
Diameter: 110 mm
Bredd inkl.handtag: 130 mm
Kastlängd: 5 m
Tömningstid: 11 sek
Funktionstemp: -30C – +60C

Tillverkarens hemsida: www.mb-fire.it

Category: