PULVERSLÄCKARE 6KG 55A, TOTAL

1,233kr

Pulversläckare är fyllda med pulver, ett släckmedel som drivs ut med hjälp av gastryck. Med pulversläckare släcks brand i fibrösa material (A) som papper, trä och tyg, i brandfarliga vätskor (B) som bensin, lösningsmedel och olja, samt vid gasbränder (C). Släckaren kan användas mot brand i elektriskt strömförande utrustning. Är frosttålig.

Rekommendationer:
för hem/villa: minst 6 kg brandsläckare, lägsta norm: 43A233B.
för bilar, husvagnar och fritidsbåtar: minst 2 kg pulverbrandsläckare

Släckmedel: ABC pulver
Typ: PL-02/98
Effektklass: 55A 233B C
Mängd: 6 kg
Vikt fylld: 9,5 kg
Höjd: 520 mm
Diameter: 150 mm
Bredd inkl.handtag: 230 mm
Kastlängd: 6 m
Tömningstid: 18 sek
Funktionstemp: -30C – +60C

Tillverkarens hemsida: www.mb-fire.it

Category: