SKUMSLÄCKARE ECO 9L 43A

1,300kr

Skumsläckare är fylld med ett filmbildande skum, ett släckmedel som drivs ut med hjälp av kvävgas.

Med skumsläckare släcks brand i fibrösa material (A) som papper, trä och tyg samt vid brand i brand-farliga vätskor (B) som bensin, lösningsmedel, olja, plaster m.m…
Kan även användas mot brand i strömförande utrustning, upp till 1000V.

OBS! Tål ej kyla!

Konsumentsverkets riktlinjer 9 kg skumsläckare för villa/hem som alternativ till pulversläckare

Släckmedel: Skum
Typ: Totalon X
Effektklass: 21A 233B
Mängd: 9L
Vikt fylld: 15kg
Höjd: 520 mm
Diameter: 290 mm
Bredd inkl.handtag: 17mm
Kastlängd: 4 m
Tömningstid: 35sek
Funktionstemp: 0C – +60C

Tillverkarens hemsida: www.mb-fire.it

Category: